Gesneuvelden WO I

Tijdens Wereldoorlog I zouden zo maar eventjes 10 miljoen militairen gesneuveld zij, onder hen ook heel wat deelnemers aan Olympische Spelen. Uit eerbetoon voor deze jonge kerels publiceren we een alfabetische lijst die waarschijnlijk niet compleet is, maar alleszins een aanzet om onze eerbied uit te spreken voor hen die hun leven lieten in deze absoluut onzinnige strijd.