Gesneuvelden WO II

Tijdens Wereldoorlog I sneuvelden 10 miljoen militairen, waaronder heel wat deelnemers aan Olympische Spelen. In Wereldoorlog II lag dat aantal nog vele malen hoger. Waar de strijd in 14-18 vooral in de Belgische Westhoek en Noord-Frankrijk gestreden werd, was het front tijdens Wereldoorlog II wereldwijd verspreid. Uit eerbetoon voor deze jonge kerels publiceren we een alfabetische lijst die waarschijnlijk niet compleet is, maar alleszins een aanzet om onze eerbied uit te spreken voor zij die hun leven lieten in deze absoluut onzinnige strijd.